Program przedszkola "Baśniowa Kraina"

Program przedszkola "Baśniowa Kraina" zakłada bardzo dobre przygotowanie dzieci do edukacji szkolnej. Małe dzieci są bardzo zainteresowane otaczającym je światem. Posiadają ogromny potencjał intelektualny. Warto więc od najmłodszych lat stwarzać sytuacje rozbudzające ich ciekawość oraz rozwijające umiejętność logicznego myślenia.
Poprzez zabawy w odkrywanie dźwięków, liter, czy cyfr dzieci poznają reguły ortofoniczne i ortograficzne, pozwalające im w przyszłości bezbłędnie pisać i czytać. W czasie prowadzonych w przedszkolu zajęć dzieci odkrywają i badają świat, układają zadania, rozwiązują rebusy matematyczne.
Uczestnictwo w zajęciach przedszkolnych stanowi podstawę sukcesu w przyszej "karierze" szkolnej dzieci, zwiększa ich wiarę we własne siły, zaszczepia zamiłowanie do zdobywania wiedzy.
Założenia programowe realizowane są w przyjaznej dziecku atmosferze.
Organizacja zajęć uwzględnia równowagę pomiędzy swobodną zabawą, grami, zabawą na świeżym powietrzu oraz zajęciami edukacyjnymi.
W przedszkolu realizowane są programy dydaktyczne zatwierdzone przez MEN, oraz programy autorskie. W trakcie ich realizacji nauczyciele posługują się różnorodnymi, uznanymi i sprawdzonymi metodami pracy m.in.: elementy matematyki prowadzone są wg programu Edyty Gruszyczyk-Kolczyńskiej, nauka czytania prowadzona jest metodą Ireny Majchrzak.

Copyright by http://ico.edu.pl/tom Wszystkie prawa zastrzeżone. Opracowanie: gukraw10.